Vuosikokouksen esityslista 26.5.2018

Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous lauantaina 26.5.2018 

1. Kokouksen avaus, todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan-
 tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
4. Esitellään hallituksen vuodelta 2017 laatima vuosikertomus sekä
 tilinpäätös ja kuullaan toiminnantarkastajan lausunto
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
 vastuuvelvollisille
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja
 jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2018

esitys: ei liittymismaksua
jäsenmaksu 20€/v ja kannatusmaksu 10€/v

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 5-9 jäsentä.  Puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi muiden hallituksen jäsenten kaksi kalenterivuotta.
Nykyinen hallitus: 
- puheenjohtaja Jukka Ekuri (erovuorossa)
- jäsenet (erovuorossa) Erja Nio, Jyrki Pitkänen, Jarkko Turvanen,
- jäsenet (jatkavat) Asko Nurmi, Pia Ranta, Kirsi Hemmilä, Juha Vasanen

8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja
9. Kokouksen päättäminen
10. Mahdollisuus keskusteluun ja evästyksiin

Ajankohtaista

12.06.2021 - 11:22

Tervetuloa Vevesin vuosikokoukseen!

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous pidetään Kivilissä, Vesilintie 125

17.06.2020 - 09:18

Pleikilänviikissä sekä Katitraumassa tehdään uposkasvien leikkuutyötä veneväylältä 13.7.2020 alkaen. Niittotyöhön on varattu 4-5 päivää.

17.06.2020 - 08:42

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous pidetään Kivilin kokouskalliolla, os. Vesilintie 125, perjantaina 24.7.2020 klo 18.30.