2020

Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous perjantaina 24.07.2020 klo 18.30 Kivilin  kokouskalliolla, Vesilintie 125

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa 
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitellään hallituksen vuodelta 2019 laatima vuosikertomus sekä tilinpäätös ja kuullaan toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2020
  Esitys: jäsenmaksu on 20 €/v ja kannatus-/perhejäsenmaksu on 10 €/v 
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 5-9 jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi ja muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta
  Nykyinen hallitus:
  Puheenjohtaja: Jarkko Turvanen, erovuorossa
  Jäsenet erovuorossa: Jukka Ekuri, Erja Nio ja Jyrki Pitkänen
  Jäsenet, jotka jatkavat: Kirsi Hemmilä, Juha Vasanen, Eija Salovuori ja Tuija Laaksonen
 9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 10. Muut asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Ajankohtaista

12.06.2021 - 11:22

Tervetuloa Vevesin vuosikokoukseen!

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous pidetään Kivilissä, Vesilintie 125

17.06.2020 - 09:18

Pleikilänviikissä sekä Katitraumassa tehdään uposkasvien leikkuutyötä veneväylältä 13.7.2020 alkaen. Niittotyöhön on varattu 4-5 päivää.

17.06.2020 - 08:42

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous pidetään Kivilin kokouskalliolla, os. Vesilintie 125, perjantaina 24.7.2020 klo 18.30.